S-a redeschis magazinul Noii Golani

După ce au ajuns în să­lile de clasă prin cam­pania “Me­­mo­rialul Du­­rerii în şcoli”, eroii an­ti­co­mu­nişti revin încet dar sigur din în­tu­ne­ricul to­ta­li­ta­ris­mului în me­moria româ­nilor. Ion Ga­vrilă Ogo­ranu, Eli­sa­beta Rizea, Va­sile Mot­rescu şi Toma Arnăuţoiu, sim­bo­luri ale re­zis­tenţei an­ti­co­mu­niste devin fi­guri em­ble­ma­tice şi în sensul pro­priu. Chi­pu­rile celor patru eroi ai luptei îm­po­triva co­mu­nis­mului, dar şi cuvinte ce­lebre ale ace­stora pot fi acum pur­tate de fie­care dintre cei care îşi preţuiesc înain­taşii.

Tri­couri in­s­cripţio­nate cu chi­pu­rile lup­tăto­rilor an­ti­co­mu­nişti sunt puse acum la dis­po­ziţie pe ma­ga­zinul on­line al grupării Noii Go­lani. Un astfel de tricou costă 20 de lei şi se poate co­manda chiar de aici, cu pre­ci­zarea că în Sibiu co­men­zile se ono­rează per­sonal.

Daţi-l jos pe Che Gue­vara de pe tri­couri şi ha­no­race! Cins­tiţi eroii ade­văraţi!

Un articol Victor Stoica@clicksibiu.ro

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s